Fylkeskommunen utarbeider etter hvert årsskifte en årsberetning. Den er både en økonomisk og regnskapsmessig resultatsrapport. Samtidig inneholder den flere finansielle oversikter. I årsberetningen beskrives i tillegg den aktivitet som er utført i alle driftsenheter i det foregående året.

Årsberetningen behandles i de fylkespolitiske organene hver vår, med sluttbehandling i fylkestingets vårmøte som normalt holdes i april.

De som er interessert i å lese fylkesrådmannens saksfremlegg til politikerne knyttet til årsberetningen vil finne dette under menypunktet Politikk - Politiske saker.

Her ligger årsberetninger fra tidligere år, klikk på lenkene for å lese dokumentene.

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006

Årsberetning 2005

Årsberetning 2004

Årsberetning 2003

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. desember 2012 | Skriv ut siden