Organisasjonsseksjonen har ansvar for personalrettet virksomhet, forhandlinger, ansettelser, juridiske tjenester, kommunikasjon og politisk sekretariat.

Organisasjonsseksjonens oppgaver omfatter:

-Utvikling av organisasjons- og personalpolitisk strategier innen ledelse, medarbeiderperspektivet, lønnspolitikk, endring og omstilling.
-Kompetanseutvikling av ledere.
-Rådgiving og veiledning innen alle arbeidsgiverspørsmål.
-Rådgivning i lov- og avtaleverk, inklusiv pensjon og forsikringer.
-Rådgivning og saksbehandling i kompliserte personalsaker.
-Rekrutterings og forhandlingsprosesser.  (Arbeidstidsavtale)
-Lønnsforhandlinger.
-Sekretariatsfunksjoner for fylkestinget med underliggende politiske organer.
-Bistand  til politisk og administrativ ledelse i det daglige arbeid, møteplanlegging, gjennomføring av offentlige valg, rutineutvikling, vedlikehold av politisk web og mediekontakt. 
-Ansvar for fylkeskommunens kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet. 
-Redaktøransvar for fylkeskommunens internett og intranett. 
-Overordnet ledelse av kriseinformasjon og beredskapsplaner.
-Overordnet ansvar for arbeid med kvalitet, internkontroll og HMS-aktiviteter.
-Intern lærlingeopplæring av alle lærlinger tilknyttet fylkesadministrasjonen.
 Seksjonen ledes av

Personal- og organisasjonssjef Karin Løvgren Stenersen
Telefon 917 44 395
Mail: kls@vaf.no 
Organisasjonsseksjonen er delt inn i faggrupper med følgende fokus:
HR:
Karin Løvgren Stenersen
Telefon: 917 44 395 
Jus:
Fagleder Arthur Tveiten
Telefon: 915 79 226
-
Kvalitet, interkontroll og HMS
Fagsjef Arne Karlsen
Telefon: 924 36 657
-
Politisk sekretariat/kommunikasjon
Fagleder Steinar Knutsen
Telefon: 916 85 861
 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2016 | Skriv ut siden