Kalenderillustrasjon

Møter for de sentrale fylkespolitiske organene annonseres i alle dagsaviser i Vest-Agder. I annonsene fremgår det hvor møtene holdes og tidspunkt for møtestart. Videre presenteres oftest sakslister.

Dersom det er behov for ekstra informasjon om møter kan det rettes kontakt til politisk sekretariat:  på telefon: 38 07 46 76 - 38 07 46 14 - 38 07 45 19, telefaks:38 07 45 01, og mail: politisk.sekretariat@vaf.no

Se møteplanen her

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden