Ønsker du mer informasjon om saker eller andre forhold kan du henvende deg til fylkeskommunens kommunikasjonsrådgivere. Dersom de ikke kan gi deg den informasjon du ønsker vil de hjelpe deg med å komme videre til rett instans eller rett person. Gjelder henvendelsen politiske saker kan henvendelsen rettes til politisk sekretariat. Gjelder henvendelsen postjournal eller arkivrelatert informasjon vil Dokumentsenteret være rett instans.

Kommunikasjonsrådgivere:

Jan Torkelsen 081216

Jan Torkelsen
Telefon: 907 26
Mail: jto@vaf.no

 Cheryl Macdonald

Cheryl Macdonald
Telefon: 982 48 507
Mail: cmd@vaf.no  


P
olitisk sekretariat:

Telefon: 916 85 861
Mail: politisk.sekretariat@vaf.no

Dokumentsenteret:

Telefon 38 07 46 15
Mail: innsyn@vaf.no

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden