Våpenet ble godkjent ved det kgl. Res. 12.12.1958. Det er tegnet av Hallvard Trætteberg. Eika er tegnet slik et tre skal se ut i heraldikken, med noen få blader som gjør det klart hvilket treslag det er. (Vedtatt av Vest- Agder fylkesting 29. oktober 1985).

§1 Vest- Agder fylkeskommunes våpenskjold fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 1958, fremkommer slik: På grønn bunn, ei gull eik. Fylkesflagget får gul eik på grønn bunn. Våpen og flagg er i samsvar med arkivar Trættebergs tegninger av 1929/1960.

§2 Fylkeskommunen har enerett til våpenet i alle former.

§3 Bruk, form og kvalitet på fylkeskommunens våpen blir fastsatt og kontrollert av fylkesutvalget.

§4 Som hovedregel kan våpenet bare brukes av de valgte representantene, administrasjonen og institusjoner under utøvelse av fylkeskommunal myndighet.

§5 Våpenet kan ikke nyttes som suvenir, varemerke, handelsreklame og lignende uten etter særskilt godkjenning av fylkesutvalget. Våpenet kan nyttes som dekorasjon når slik bruk har en funksjon som fylkeskommunalt eller geografisk symbol. Våpenet må ikke brukes slik at det kan oppfattes som privat kjennetegn. Private kjennetegn må heller ikke sammenstilles med våpenet.

§6 Bruk av våpenskjold. Våpenskjoldet skal brukes med sine farger med mindre særskilt tillatelse foreligger. Brukes våpenet i sort/hvitt, skal bunnen være sort og eika være hvit. Våpenskjoldet kan brukes som eiermerker på bygninger, biler og andre gjenstander, og på brev, publikasjoner, som visittkort m.v. Våpenskjoldet i farger kan brukes til jakkemerke.

§7 Fylkesflagget. Flagget skal heises når fylkestinget er samlet. Flagget kan ellers brukes på fylkeskommunal bygning. Fylkesordfører kan tillate flagget blir brukt ved spesielle festdager, på offentlige plasser, eller ved offentlig besøk.

§8 Bruk av våpenet i faner, vimpler m.v. Våpenet kan utføres som bordflagg, tverrskåret eller i vimpelform, til bruk som dekorasjon ved fylkeskommunale tilstelninger. Til dekorativ bruk kan flagget utformes og brukes som hengende bannere etter nærmere bestemmelse.

§9 Bruk av våpen i stempel og segl. Våpenet kan brukes kombinert med etatens eller institusjonens navn. Segl kan fremstilles som oblatsegl til bruk på dokumenter, til lukking av konvolutter og lignende.

§10 Våpenets utforming og utførelse. Våpenet kan gjengis i ulike typer teknikker og materialer, som for eksempel plastisk, i flatestil, malt, tegnet, vevd, brodert eller gravert.  Enhver utføring av våpenet må følge de tekniske og heraldiske kvalitetsnormer med riktige farger, former og proporsjoner. Plassering av våpenet må følge de heraldiske regler, det vil si øverst, forrest eller i midten når det blir satt sammen med annet billedmateriale eller tekst. Som regel bør fylkesvåpenet stå fritt som mulig, og våpenet bør ikke være for lite.

§11 Daglig ansvar. Fylkesrådmannen påser at våpen, flagg m.v. blir brukt i samsvar med gjeldende regler. Fylkesrådmannen kan delegere dette ansvaret til andre personer eller eget utvalg. Våpenet som jakkemerke bæres av fylkeskommunalt folkevalgte og ansatte som utad bør vise sin tilknytning til fylkeskommunen.

Fargene skal være:

Heraldisk grønt: nr. 354, PMS
Heraldisk gult:   nr. 116, PMS

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2016 | Skriv ut siden