Stabsvirksomhet.jpg

Fylkeskommunens sentrale stabsvirksomhet ledes av konstituert fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen. Staben består av fire seksjoner som forestår saksbehandling og som har ulike faglige ansvar og oppgaver.

Økonomiseksjonen ivaretar budsjett- og økonomiplanarbeidet samt økonomisk rapportering. Regnskap og lønn ivaretar løpende regnskapsarbeid, lønnsarbeid og fakturering.

Organisasjonsseksjonen har ansvar for personalrettet virksomhet, forhandlinger, ansettelser, juridiske tjenester, kommunikasjon og politisk sekretariat.

Bygg- og innkjøpsseksjonen har ansvar for sentrale oppgaver knyttet til fylkeskommunens bygninger og for innkjøpsavtaler og gjennonføring av innkjøpsvirksomhet.

IT-seksjonen drifter fylkeskommunens virksomhet innen IKT og dokumentsenteret som har ansvar for arkiv og journalføring.

Stabsorganisering 2015

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden