Her finner du en oversikt over gjeldende planer og strategier. Listen er delt inn i planer som er utarbeidet etter prosesskravene fra plan- og bygningsloven, deretter andre planer og strategier. Klikk på navnet for å laste ned planen.

Regionale planer (jf. Plan og bygningsloven)

 Forside Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030

Vedtatt 2019
Forside Regional Plan Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020 Vedtatt 2016
 VINN Agder Forside

 

 

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder)

VINN Agder 2015 - 2030 English version

Vinn Agder handlingsprogram 2017-2019 (vedtatt i fylkestingene 13. og 14. desember 2016

 

Vedtatt 2015
 RTP 2015 Innrammet Jpeg Regional transportplan Agder 2015-27 Vedtatt 2015

2015 01 LIM Forside

 

Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 - LIM-planen

LIM-planen (Engelsk versjon)

Handlingsprogram 2015-2019

 

Vedtatt 2014

 Forside Regional Plan For Idrett Friluftsliv Og Fysisk Aktivitet 2014 2020

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Temakart over regionalt viktige og svært viktige friluftsområder i Vest-Agder

Vedtatt 2013
  Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei

Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen)

 Kart til Heiplanen

 
Vedtatt 2013
Forside VFP

 

Vedtatt 2015
  Regional plan for Kristiansandsregionen

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050

Les mer her

Vedtatt 2011
  Forvaltningsplan for vannregion Otra

Forvaltningsplan for Otra (vannregion Sør-Vest) 2010-2015

http://www.vannportalen.no/

Vedtatt 2010
 Lindesnesplanen Regionplan Lindesnes 2009 Vedtatt 2009
 Lindesnesplanen Listerplanen 2006 Vedtatt 2006
 Fylkesdelplan for senterstruktur

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder

         - Vedlegg: Kartbilag

Vedtatt 2003

 

Andre planer og strategier

 

Landbruksstrategi For Agder

Landbruksstrategi for Agder 2019-2020

Vedtatt 2018
Forside Kompetansestrategi

Kompetansestrategi Agder 2030

Vedtatt 2018
 Forside Folkehelsestrategi 2018 2025  Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 Vedtatt 2018
 Skjermbilde Av Strategien

Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane

 

Bakgrunnsnotat - Strategi for intermodal godstransport

Vedtatt 2018
Strategiplan For Trafikksikkerhet I Agder 2018 2029 BILDE

Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029

Vedtatt 2018
Handlingsprogram For Fylkesvei 2018 2021 Bilde

Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021

Vedtatt 2017
 Vedtatt Versjon Mindre Versjon

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020

Vedtatt 2016
 Forside Strategi Historiske Byer Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder Vedtatt 2015
 Forside Fou 2016 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ("FoUoI Agder 2030") Vedtatt 2015
 Besoek Agder Forside Besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030") Vedtatt 2015
Strategisk Plan For Videregaaende Opplaering I Vest Agder 2014 2025 Forside Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2014-2025 Vedtatt 2014
Fylkesstrategi for universell utforming 2012-2015  Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015 Vedtatt 2012
   Internasjonal Strategi For Agder Førsteside

Internasjonal strategi for Agder

International strategy for Agder (en)

Vedtatt 2012
Forside Strategisk Handlingsplan For Bibliotek I Videregaaende Skole I Vest Agder Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020 Vedtatt 2012
ingen bilde tilgjengelig Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2012 - 2013 Vedtatt 2011
  Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2011
  Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2011
  Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 Vedtatt 2011
 Energiplan for Agder Energiplan for Agder Vedtatt 2007