Av reglementet for fylkesutvalget som administrasjonsutvalget § 5 fremgår det at forhandlingsutvalget har ansvar for blant annet lønnspolitiske vurderinger knyttet til forhandlinger og at utvalget vedtar forhandlingsprotokollene. Reglementet angir videre at forhandlingsutvalget skal bestå av 5 politikere.

Forhandlingsutvalgets ledelse: 
Terje Damman (U) er leder.
Tore Askildsen (KrF) er nestleder.

Politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for Forhandlingsutvalget, tlf. 916 85 861.

Representanter og vararepresentanter:
 Terje Damman, U
 vara: Sally Vennesland
 
Randi Øverland, Ap
1. vara: Anne Bystadhagen
2. vara: Even Sagebakken
 
Nils Harald Rennestraum, Ap
1. vara: Birte Simonsen, MDG
2. vara: Morten Ekeland, SV
 
Tore Askildsen, KrF
vara: Janne Nystøl
 
Gunvor Birkeland, Sp
vara: Christian Eikeland (FrP)

av Knutsen, Steinar, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden