I følge Arbeidsmiljøloven skal det være et arbeidsmiljøutvalg i alle bedrifter med mer enn 50 ansatte. Også Hovedavtalen stiller krav om arbeidsmiljøutvalg. Utvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø innen virksomheten. Det skal videre blant annet delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følge nøye med utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Fylkestinget velger fem representanter med personlige vararepresentanter til Hovedarbeidsmiljøutvalget. Arbeidstakernes organisasjoner velger også det samme antallet representanter med personlige vararepresentanter, men valgperioden for disse er to år. Etter tradisjonen velger politikerne to med personlige vararepresentanter. Administrasjonen utpeker tre.
 

Hovedarbeidsmiljøutvalgets ledelse:

Utvalget velger selv leder og nestleder. Leder og nestleder alternerer hvert år mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Personal- og organisasjonsenheten ivaretar sekretariatsfunksjonen for Hovedarbeidsmiljøutvalget, tlf. 38 07 45 10.

Representanter og vararepresentanter

Valgt av fylkestinget
 

Reidun Gøthesen Scherpf (Ap), Søgne

Vara: Anne Bystadhagen (Ap), Flekkefjord


Harald Fauskanger Andersen (H), Kristiansand

Vara: Rune André Sørtveit Frustøl (KrF), Kristiansand

Valgt av administrasjonen:

Representanter:

Kristin Tofte Andresen

1. vara: Lise Solgaard

2. vara: Arne Karlsen

 

Karin Løvgren Stenersen

1. vara: Arne Karlsen

2. vara: Lise Solgaard


Arly Hauge

Vara: Åse Lill Kimestad

 

Arbeidstakerrepresentanter:

Tor Aurebekk, HVO

Vara: Eivind Svein Strømsøyen, HVO, KVA skolesenter

 

Kjell Holthe

1. vara: Marit Eivindson, V-A Lektorlag

2. vara: Sturle Hamre, Econa

 

Synnøve Prebensen, YS

Vara: Øystein Bujordet, Parat

 

Sheila Benestad, Unio

1. vara: Atle Oanes, UNIO

2. vara: Silje Sørby, UNIO, KVA skolesenter

 

Inger Johanne Engmark, LO

1. vara: Egil Gundersen, LO

2. vara: Inga Lauvdal, LO

av Mjåland, Solfrid G., publisert 11. desember 2012 | Skriv ut siden