Valgnemnda er et hjelpeorgan for fylkeskommunens utvalg, råd og nemnder. Nemnda har sin hovedaktivitet i etterkant av fylkestingsvalgene. Da er hele valgnemnda involvert i arbeidet. I løpet av valgperioden er det hovedsaklig nemndas arbeidsutvalg som forestår arbeidet.

Tore Askildsen (KrF) er leder Randi Øverland (Ap) er nestleder

Representanter:

Høyre: Sally Vennesland

 

Arbeiderpartiet: Randi Øverland, Nils Harald Rennestraum

 

Kristelig Folkeparti: Tore Askildsen, Janne Nystøl

 

Fremskrittspartiet: Christian Eikeland, Anju Choudhary Manneråk

 

Senterpartiet: Sigmund Oksefjell

 

Sosialistisk Venstreparti: Morten Ekeland

 

Venstre: Beate Johnsen

 

Demokratene: Vidar Kleppe

 

Miljøpartiet De Grønne: Birte Simonsen

 

Uavhengig: Terje Damman

 

 

Valgnemndas arbeidsutvalg:

Leder: Tore Askildsen (KrF), Nestleder: Randi Øverland (Ap), Nils-Harald Rennestraum, Sally Vennesland (H), Sigmund Oksefjell (Sp).

av Knutsen, Steinar, publisert 11. desember 2012 | Skriv ut siden