Innbyggere i Vest-Agder har rett til å fremme forslag til fylkestinget i Vest-Agder om forhold som gjelder fylkeskommunens virksomhet. Fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 500 i fylket, står bak forslaget.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lansert en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen gjør det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan du foreslå saker i den kommunen og fylkeskommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i fylkestinget i fylkeskommunen. Når  forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til fylkeskommunens postmottak.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du må ikke ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Nettadresse for innbyggerinitiativ i Vest-Agder er:

https://minsak.no/vest-agder

 

Mer om innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ innebærer at fylketsinnbyggere har rett til å fremme forslag til fylkestinget om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder som kommunen kan beslutte på eller engasjere seg i. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden.

Dersom det dokumenteres at minst 500 innbyggere støtter forslaget skal fylkestinget ta stilling til forslaget, men fylkestinget plikter ikke å vedta det. Initiativretten er ikke ment som en adgang for innbyggerne til å pålegge fylkestinget å ta en avgjort sak opp til ny vurdering, for eksempel fordi de er misfornøyde med utfallet av den politiske behandlingen. Forslaget kan derfor ikke ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i fylkestinget i inneværende periode.

Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak som fylkestinget har fattet i budsjett-sammenheng, og et forslag kan heller ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode.

Vil du vite mer? I høyremenyen finner du link til en veileder for innbyggerinititiv.

av Knutsen, Steinar, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden