Internasjonal Politisk Virksomhet

Politikere fra Vest-Agder fylkeskommune innehar verv i internasjonale fora og programmer.

Nordsjøkommisjonen

Thore Westermoen er siden juni 2012 norsk styremedlem i Nordsjøkommisjonen.

Nordsjøkommisjonen ble grunnlagt i 1989 og arbeider for å fremme Nordsjøbassenget som en viktig enhet i Europa gjennom å oppmuntre til felles utviklingsinitiativer (prosjekter og studier) og politisk påvirkning overfor statene og EU-systemet. Organisasjonen har 35 medlemsregioner fra sju land – Storbritannia, Nederland, Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge.  Ole B. Sørensen fra Region Nordjylland er president og sekretariatet ligger i Aalborg.

Fylkesutvalget har oppnevnt følgende personer som deltakere i Nordsjøkommisjonens tematiske grupper:
Kultur og turisme: Beate Johnsen (V)
Økonomi og utvikling: Christian Eikeland (FrP)
Marine ressurser: Randi Øverland (Ap)
Energi og klima: Nils Harald Rennestraum (Ap)
Transport: Mathias Bernander (H)

Les mer på:  http://www.northsea.org/

Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS)

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen er medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS). Anne Bystadhagen er varamedlem for John Olav Strand fra Aust-Agder fylkeskommune i styringskomiteen for delprogrammet Kattegat/Skagerrak.

ØKS-programmet er et program under EUs territorielle samarbeid 2007- 2013 og omfatter åtte fylker i Sør-Norge, Västra Götalandsregionen, Halland og Skåne i Sverige, samt Region Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland i Danmark. Overvåkningskomiteen har det overordnede ansvaret for styringen av hele programmet, og avgjør søknader om prosjektmidler som omfatter partnere fra hele programområdet (både Kattegat-Skagerrak og Øresund).

Les mer på: http://www.interreg-oks.eu/se/Menu/Om+programmet/Organisation

Europapolitisk forum

Fylkesvaraordfører John Olav Strand fra Aust-Agder fylkeskommune representerer Agderfylkene  i Europapolitisk forum. Randi Øverland er vararepresentant.

Europapolitisk forum er en møteplass mellom departementene på politisk nivå (statssekretærnivå) og folkevalgte fra fylkeskommuner (fylkesordfører /-rådslederne som leder landsdelssamarbeidene), kommuner (via KS' hovedstyre) og Sametinget. Formålet med forumet er utveksling av informasjon, synspunkter og erfaringer med europolitiske saker og problemstillinger. Dagsorden tar opp aktuelle og viktig tema i forhold til lokalt og regionalt nivå.

Les mer på: http://www.regjeringen.no/templates/RedaksjonellArtikkel.aspx?id=528603&epslanguage=NO 

Nordisk transportpolitisk nettverk (NTN)

Christian Eikeland (FrP) og Janne Karin Nesheim (Ap) er medlem av Nordisk transportpolitisk nettverk. Sigmund Oksefjell (Sp) er vararepresentant.

Nettverket arbeider med å styrke transportkorridoren Nordic Link fra Norge via Jylland til det øvrige Europa.

av Steinar Knutsen, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden