Fylkeseldrerådet i Vest-Agder er "eier" av lyttevenn.no, men lyttevenn driftes gjennom de kommunale eldreråd/frivilligsentraler i kommunene.

Det er stadig flere kommuner og fylker i Norge som er igang med dette nå.

Lyttevenner er et enkelt tiltak men utrolig virkningsfullt tiltak.  Ideen startet i Vest-Agder i 2010, og siden har en stor flokk av pensjonister besøkt skoler og blitt kjent med mange barn.  En lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing.  Elevene er fra 2. til 5 trinn, og lyttevennenene bruker et par timer ukentlig på besøk.  Sammen deler barn og lyttevenner fine tekster.  Slikt blir det kjennskap, vennskap og leseferdighet av.

Formålet er å bygge bro mellom generasjonerne, og utvikle en modell for eldres aktive deltakelse i skolen, stimulere og motivere leseferdighet og leselyst hos barn.

Hvorfor er det så viktig?

Familier flytter på seg mer enn de gjorde før, og derfor er det ikke alltid kontakten mellom generasjoner er så tett som man kunne ønske seg.  Det er viktig for barn å møte voksne i forskjellige aldre.  Og det er sunt for pensjonister å treffe mangfoldet av barn ute i skolene.

Tilbakemeldingene fra skolene er helt klare.  Lyttevennene er et viktig bidrag til det pedagogiske tilbudet, barna blir merkbart bedre til å lese og besølene av Lyttevennene er et viktig positivt bidrag til skolehverdagen.

Lyttevenn + elev= Vinn vinn,  for begge parter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av Marion Erichsen, publisert 3. mai 2017 | Skriv ut siden