Frivilligsentralene i Vest-Agder har samme logo og design på sine hjemmesider.
Søk kommune/Frivilligsentral dersom du ønsker mer informasjon om frivilligsentralen i din kommune.

OVERSIKT - FRIVILLIGSENTRALENE I VEST-AGDER:

KRISTIANSAND:

Kristiansand vest:

post@kristiansandvest.frivilligsentral.no

Tlf.: 93087924

Posebyen:

camilla.rasch@blakors.no

Tlf.: 38610588

 

SØGNE:

post@sogne.frivilligsentral.no

Tlf.: 48295812

 

SONGDALEN:

frivillig@songdalenfs.no

Tlf.: 38183375/94880903

 

MARNARDAL:

post@marnardal.frivilligsentral.no

Tlf.: 38287104/95854995

 

HÆGEBOSTAD:

post@haegebostad.frivilligsentral.no

Tlf.: 90024094

 

 AUDNEDAL:

jorunn.flottorp@audnedal.kommune.no

Tlf.: 94530938

 

MANDAL:

post@mandal.frivilligsentral.no

Tlf.: 38268833/90858565

 

VENNESLA;

jorunn.sagen.olsen@vennesla.kommune.no

Tlf.: 90220440

 

FLEKKEFJORD:

marianne.hafte@flekkefjord.kommune.no

Tlf.: 38328041/94148944

 

FARSUND:

post@farsund.frivilligsentral.no

Tlf.: 38382291/94532189

 

SIRDAL:

Et styre er opprettet i forbindelse med frivilligtjenesten. Kontakt kommunen: Tlf.: 38379000

 

LINDESNES:

post@lindesnes.frivilligsentral.no

 Tlf.: 38259131/41441551

 

LYNGDAL:

beate.marie.johnsen@lyngdal.kommune.no

Tlf.: 94506020

 

ÅSERAL:

post@aseral.frivilligsentral.no

Tlf.: 94514965

 

KVINESDAL:

post@kvinesdal.frivilligsentral.no

Tlf.: 38350286/99101536

 

 

 

 

 

 

av Marion Erichsen, publisert 2. mai 2017 | Skriv ut siden