Denne side skal oppdateres (e-post/henvisning til hjemmeside mangler)

Hvis du ønsker å bli lyttevenn kan du ta kontakt direkte med din kommune, eldrerådet i kommunen eller frivilligsentralen i kommunen.

Alle kommunene ligger i lista under.

Kontaktadressemotiv

Søgne kommune - Tangvall
4640 Søgne
Tlf: 38055555

Lindesnes kommune, Rådhusveien 9
4520 Lindesnes
Tlf: 38255100

Mandal kommune, Ytre Sandgate 25 A
4514 Mandal
Tlf: 38273000

Lyngdal komune - Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal
Tlf: 38334000

Vennesla kommne, Venneslamoen 1
4700 Vennesla
Tlf: 38137200

Audnedal kommune
4525 Konsmo 
Tlf: 38 28 20 00

Marnardal kommune
4534 Marnardal 
Tlf: 38 28 90 00

Hægebostad kommune, Kommunehuset
4595 Tingvatn
Tlf: 38 34 91 00

Kristiansand kommune, Kirkegata 11 B
4611 Kristiansand S
Tlf: 38 07 50 00

Sirdal kommune, Tonstadvegen 26
4440 Tonstad
Tlf: 38 37 90 00

Åseral kommune
4540 Åseral
Tlf: 38 28 58 00

Farsund kommune, Brogaten 7
4550 Farsund
Tlf: 38 38 20 00

Kvinesdal kommune, Nesgata 11
4480 Kvinesdal
Tlf: 38 35 77 00

Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord
Tlf: 38 60 84 87

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2015 | Skriv ut siden