Denne side vil bli oppdatert i løpet av kort tid.
Info om taushetserklæring, samtykkeskjema (bruk av bilde) o.a.

Eleven i klasserommet

Det er ønskelig, men ikke nødvendig, med tre lyttevenner per klasse. Eleven leser for sin lyttevenn i et rom i klasserommets nærhet. Lesetiden er 10 – 15 minutter. Alle elevene deltar enkeltvis.

Lyttevennen hjelper eleven å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten. Det er vanlig at lyttevennene treffer de samme elevene hver gang.

I Vest-Agder er aktiviteten størst på 3 trinn. Det er også skoler som har lyttevenner fra 2. til 5. trinn. En til to timer per uke anbefales. Skolen velger selv i hvilke fag lyttevennene skal ta del.

Tidspunkt for oppstart med lyttevenner
Ved skoler i Vest-Agder starter gjerne lyttevennene "arbeidet" etter høstferien og avslutter i desember. På nyåret er oppstart gjerne i februar og fram til påske. Skolen avgjør hvorledes løpet legges opp.

Taushetsplikt
Skolen fordrer at den enkelte skriver under på taushetserklæring. Ved flere skoler krever reglementet at lyttevennene også innhenter politiattest.

Valg av bøker
Hvis elevene får velge selv, tilsier erfaring at elevene gjerne velger bøker som er vanskelige. En ”lesekasse” med bøker som læreren har valgt ut sammen med elvene er en god løsning. Den enkelte elev har en notisbok hvor eleven noterer hvor langt lesevennen og eleven er kommet. En stoppeklokke er god å ha for å beregne tiden 10 – 15 minutter.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2015 | Skriv ut siden