Denne siden vil om kort tid oppdateres.

Det er mange skoler i flere av kommunene i Vest-Agder som er med i Lyttevennprosjektet. Her gis en oversikt over de aktuelle skolene og i hvilken kommune de er lokalisert. Oversikten er ajourført per januar 2014.

Kommune: Skoler/lyttevenner

Kristiansand:
Tlf. 38075000


13 av 32 grunnskoler har lyttevenner
Lovisenlund skole - 10 lyttevenner
Karl Johan minne skole - 4 lyttevenner
Flekkerøy skole - 5 lyttevenner
Wills Minde skole - 4 lyttevenner
Øvre Slettheia skole - 2 lyttevenner
Strømme skole - 4 lyttevenner
Mottaksskolen - 3 lyttevenner
Fagerholdt skole - 0 lyttevenner
Slettheia skole - 1 lyttevenn
Tordenskjoldsgate skole - 0 lyttevenner
(tidligere 6.For liten plass)
Hellemyr skole - 2 lyttevenner
Torkelsdsmyra skole - 2 lyttevenner
Karuss skole - 4 lyttevenner
Åsane skole - 1 lyttevenn
Prestheia skole - 2 lyttevenner  
Totalt 42

Mandal:
Tlf 38 27 30 00


4 av 4 skoler
Furulunden - 6 lyttevenner
Ime - 8 lyttevenner
Frøysland - 6 lyttevenner
Holum - 6 lyttevenner
Totalt - 26

Farsund:
Tlf 38382000

2 av 4 skoler
Borhaug - 3 lyttevenner
Farsund b og u skole - 4 lyttevenner
Totalt 7

Vennesla:
Tlf 38 13 72 00


7 av 7 skoler
Hunsfoss skole - 2 lyttevener
Kvarsteins skole - 4 lyttevener
Moseidmoen skole - 4 lyttevener
Samkom skole - 2 lyttevener
Skarpengland skole - 5 lyttevener + en vara
Vennesla skole  - 4 lyttevener
Eikeland skole - 1 lyttevenn
Totalt 22

Flekkefjord:
Tlf  38328000

5 av 5 skoler
Søyland skole - 10 lyttevenner
Sunde skole -  8 lyttevenner
Sira skole - 7 lyttevenner
Hidra skole - 3 lyttevenner
Gyland skole  - 4 lyttevenner
Totalt 32

Songdalen:
Tlf 38183333

3 av 3 skoler
Tunballen skole - 7 lyttevenner
Rosseland skole - 5 lyttevenner
Finsland skole - 3 lyttevenner + 3 vara
Totalt  15

Marnardal:
Tlf 38289000

2 av 3 skoler
Øyslebø - 5 lyttevenner
Laudal - 4 lyttevenner
Totalt 9

Bjelland kommer seinere

Åseral:
Tlf 38 28 58 00

1 av 1 skoler
Åseral barne- og ungdomsskule - 5 lyttevenner

Lindesnes:
Tlf 38 25 51 00


1 av 3
Nyplass barneskole - 8 lyttevenner
Spangreid skole - 0 lyttevenner
Vigmostad skole - 0 lyttevenner
Totalt 8

Hægebostad:
Tlf 38 34 91 00

1 av 2 skoler
Eiken skole - 3 lyttevenner + 2 vara
Kollemo skole - 0 lyttevenner  (starter til høsten med 3 lyttevenner)

Audnedal:
Tlf 38282000

2 av 2
Byremo skole - 4 lyttevenner
Konsmo - 2 lyttevenner
Totalt  6

Lyngdal:
Tlf 38 33 40 00

4 av 4 skoler
Berge skole - 4 lyttevenner
Årnes skole - 5 lyttevenner
Å skole - 5 lyttevenner
Kvås skole - 7 lyttevenner
Totalt  21

Kvinesdal:
Tlf 38357700

4 av 4 skoler
Liknes Skole  - 10 lyttevenner + 6 vara
Austerdalen skole - 5 lyttevenner + 1 vara
Feda skole -3 lyttevenner + 1 vara
Vesterdalen skole - 3 lyttevenner + 1 vara
Kvinlog skole - 4 lyttevenner
Totalt  25

 

Sirdal:
Tlf 38379019

1 av 2 skoler
Tonstad skole  4 lyttevenner
Sinnes skole kommer seinere

 

Antall pr. februar 2014:220 lyttevenner

av Marion Erichsen, publisert 4. mai 2017 | Skriv ut siden