Det er laget en "flyer" som kan kopieres opp, brettes og deles ut til de som har interesse av lyttevenn.

Dette, for at også de som ikke bruker elektroniske verktøy skal kunne få anledning til å kontakte personer ved å ringe et telefonnummer.
Last ned flyeren her:

 

Klikk her for å laste ned "flyer":

 

 

Lyttevenner er gjerne pensjonister som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i alderen 7 – 10 år og samarbeide om lesetrening. Lesetreningen foregår på skolen i skoletiden, en til to timer per uke.

Pensjonistene skal ikke lese for barna, men lytte til barnas lesing og hjelpe til med å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten.

Å være Lyttevenn betyr at du har det hyggelig, får en enda mer meningsfylt hverdag og samtidig bidrar du til at barn får en bedre leseferdighet og forståelse for språket.

Tilbakemeldingene fra skolene er helt klare. Lyttevennene er et viktig bidrag til det pedagogiske tilbudet, barna blir merkbart bedre til å lese og besøkene av Lyttevennene er et viktig positivt bidrag til skolehverdagen.

Barna ser frem til møtene med "sin" Lyttevenn og erfaringene sier at dette er gjensidig. Føler du at dette kan være noe for deg så ta kontakt.

Lyttevennprosjektet er i stadig utvikling og vi anbefaler deg å lese intervjuet med Birte Simonsen (på sidene: Samarbeid med UiA). Hun er leder for lærerutdanningen og har stor sans for Lyttevennprosjektet.

Vanligvis starter Lyttevennene opp etter skolens høstferie, og varer til juleferien. Oppstarten det påfølgende år starter i februar og avsluttes til påske.

Det stilles ikke kvalifikasjonskrav til lyttevennene ut over leseferdighet, evne til å lytte og være glad i barn. I samarbeid med Universitetet i Agder er etablert en "lyttevenndag" i universitets lokaler hvor lyttevennene deler erfaring er og får faglig påfyll.

Ta kontakt.
Du vil garantert ikke angre!

Mer info og kontakt:

Arild Birkenes, tlf.: 90985390
E-post: abirkene@online.no

 

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har utpekt Arild Birkenes (leder) som kontaktperson til å være lyttevennkoordinator.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2017 | Skriv ut siden