Vest-Agder fylkeskommunes politiske ledelse består av fylkesordføreren, fylkesvaraordføreren, to hovedutvalgsledere for henholdsvis hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og hovedutvalg for kultur og utdanning, åtte gruppeledere for de politiske partiene som er representert i fylkestinget.

Fylkesordføreren

Fylkesordføreren velges av fylkestinget blant fylkesutvalgets medlemmer. Valget gjelder for hele valgperioden. Fylkesordføreren leder møtene i fylkesutvalget og fylkestinget. Han eller hun er rettslig representant for fylkeskommunen og underskriver på fylkeskommunens vegne. Fylkesordføreren har møte- og talerett i alle fylkeskommunale organer, men bare stemmerett hvis vedkommende er valgt som medlem.
 
Terje Damman Med FylkesordfoererkjedeFor inneværende valgperiode er Terje Damman (U) valgt som fylkesordfører. Fylkesordføreren har kontor i Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand.
 
Mobiltelefon: 905 19 670
 
E-post: terje.damman@vaf.no   
 
 
Flere bilder av fylkesordføreren:
Fylkesordfører Terje Damman alt 1 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 2 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 3 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 4 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 5 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 6 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 7 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 8 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman alt 9 Høyoppløselig jpg
Fylkesordfører Terje Damman og Fylkesvaraordfører Tore Askildsen sammen alt 1 Høyoppl. jpg
Fylkesordfører Terje Damman og Fylkesvaraordfører Tore Askildsen sammen alt 2 Høyoppl. jpg
Fylkesordfører Terje Damman og Fylkesvaraordfører Tore Askildsen sammen alt 3 Høyoppl. jpg
Fylkesordfører Terje Damman og Fylkesvaraordfører Tore Askildsen sammen alt 4 Høyoppl. jpg
Fylkesordfører Terje Damman og Fylkesvaraordfører Tore Askildsen sammen alt 5 Høyoppl. jpg

 

Fylkesvaraordføreren

 
Fylkesvaraordføreren velges av fylkestinget for hele valgperioden. Fylkesvaraordføreren er fylkesordførerens stedfortreder.
 
Tore AskildsenFor inneværende valgperiode er Tore Askildsen (KrF) valgt som fylkesvaraordfører. Fylkesvaraordføreren er lønnet i 80 prosent stilling og har kontor i Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand.
 
Mobiltelefon: 990 34 785
 
 
 
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 1 Høyoppløselig jpg
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 2 Høyoppløselig jpg
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 3 Høyoppløselig jpg
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 4 Høyoppløselig jpg
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 5 Høyoppløselig jpg
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 6 Høyoppløselig jpg
Fylkesvaraordfører Tore Askildsen alt 7 Høyoppløselig jpg

 

Hovedutvalgsledere
I Vest-Agder fylkeskommune er det to hovedutvalg. Lederne velges av fylkestinget for hele valgperioden. Hovedutvalgslederne er frikjøpt i 60 prosent stilling for å ivareta sine politiske verv.  De to hovedutvalgslederne har begge kontor i Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand. De er normalt å treffe på kontoret deler av uken. De kan vanligvis nås via fylkeskommunens sentralbord på telefon: 38 07 45 00.
 
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
 Christian Eikeland 2015A
Leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø er Christian Eikeland (FrP) fra Søgne kommune.
 
Mobiltelefon:  995 63 219
 
 
Hovedutvalg for kultur og utdanning
 
Anne Ma TimenesLeder for hovedutvalg for kultur og utdanning er Anne Ma Timenes (KrF) fra Kristiansand kommune.
 
Mobiltelefon: 976 29 934
 
 
 
 
Opposisjonsleder
Randi ØverlandOpposisjonsleder er Randi Olaug Øverland fra Arbeiderpartiet. Hun er frikjøpt i 50 prosent stilling.
 
Mobiltelefon: 995 41 925
 
 
 

av admin, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden