Politisk sekretariat tilrettelegger for den politiske virksomheten i fylkeskommunen.

De viktigste oppgavene for politisk sekretariat er å ivareta sekretariatsfunksjoner for fylkestinget med underliggende politiske organer, og bistå politisk og administrativ ledelse i det daglige arbeid. Andre oppgaver er møteplanlegging, gjennomføring av offentlige valg, rutineutvikling, vedlikehold av politisk web og mediekontakt.

Politisk sekretariat har følgende medarbeidere:

Steinar Knutsen Politisk Sekretariat

Faglig leder seniorrådgiver Steinar Knutsen,
tlf 916 85 861
Mail: skn@vaf.no   

Solfrid 2016

Konsulent Solfrid G. Mjåland,
ansvar: Fylkesting, fylkesutvalg, Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)
tlf: 913 05 110
Mail: somj@vaf.no  

Camilla Thomassen 

Konsulent Camilla Thomassen,
ansvar: Koordinator for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutvalg. 
tlf: 480 79 945
Mail: cth@vaf.no

I permisjon frem til 30. juli 2017. Hun er konstituert som vikar for elev og lærlingsombud.

Marion Erichsen

Konsulent Marion Erichsen,
ansvar: Yrkesopplæringsnemnda, Fylkeseldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
tlf: 416 20 007
Mail: mer@@vaf.no

Astrid Marie Lund -Gilje 

Konsulent Astrid Marie Lund-Gilje
ansvar: Daglig leder i Vest-Agder Barne og Ungdomsråd (VABUR), Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. 
tlf: 473 49 083
Mail: asl@vaf.no

Jan Torkelsen 081216 

Kommunikasjonsrådgiver Jan Torkelsen,
ansvar: webredaktør, mediekontakt for politisk virksomhet og møter i fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalgene, Sørlandsrådet og ATP.
tlf: 907 26 317
Mail: jto@vaf.no  

 

av Knutsen, Steinar, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden