ATP – samarbeidet startet opp fra 1.1.2010 etter at ATP - prosjektet opphørte. ATP -samarbeidet består av seks kommuner og to fylkeskommuner. Kommunene er Lillesand-, Birkenes-, Søgne-, Songdalen-, Vennesla- og Kristiansand kommune samt Aust- og Vest- Agder fylkeskommune. Samarbeidet styres av et eget politisk utvalg, ATP – utvalget. ATP har som formål å ivareta samarbeidet i regionen innen areal- og transportforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrense.

ATP- utvalget disponerer belønningsmidlene samt bidragene fra kommunene og vil bidra i oppfølging av midlene i "myk pakke", som er en del av Samferdselspakke I i Kristiansandsregionen som går til gang og sykkelveger samt tilretteleggingstiltak for kollektivtrafikken.

Felles regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 ble vedtatt i alle kommunestyrene og fylkestinget våren 2011. Planen er viktig som en felles plattform for arbeidet med en bærekraftig areal- og samferdselspolitikk i Kristiansandsregionen. Videre er det laget en plan for å sikre framkommeligheten for kollektivtrafikken og en handlingsplan for sykkel for Kristiansandsregionen 2010-2020 m.m. Arbeidet med samferdselspakke II vil bli en viktig sak i det videre arbeidet.

ATP-logo.jpg

av admin, publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden