Fylkesutvalget I Perioden 2015 2019


Fylkesutvalget velges av og blant fylkestingets medlemmer for fire år. Det er lovbestemt at fylkesutvalget skal behandle økonomiplanen, årsbudsjettet og skattevedtak for fylkeskommunen. Fylkestinget bestemmer ellers hvilke oppgaver som skal legges til fylkesutvalget. I Vest Agder har fylkestinget vedtatt at saker av større økonomisk omfang og/eller saker av regionalpolitisk betydning skal forelegges fylkesutvalget. Fylkesutvalget kommer sammen ca. 12 ganger årlig. Fylkesutvalget har også andre funksjoner:

- Fylkesutvalget er ankeorgan for administrasjonsutvalgssaker, fylkeskommunens klageorgan og fylkesvalgstyre.

Fylkesutvalgets ledelse:

Fylkesordfører Terje Damman er leder av fylkesutvalget.

Fylkesvaraordfører Tore Askildsen er nestleder.

Sekretariat:
Politisk sekretariat er sekretariat for fylkesutvalget - telefon: 38 07 46 76 - 38 07 46 14 - 38 07 45 19, telefaks:38 07 45 01, E-mail: politisk.sekretariat@vaf.no

Representanter og vararepresentanter:
 
Høyre:
Representanter: Sally Vennesland
Vararepresentanter: Mathias Bernander, Benedicte Limmesand Hellestøl, Harald Fauskanger Andersen, Gro Boge Aasheim

Arbeiderpartiet/Miljøpartiet De Grønne/Sosialistisk Venstreparti:

Representanter:Randi Øverland (Ap), Nils Harald Rennestraum (Ap), Anne B. Aglen Bystadhagen (Ap), Morten Ekeland (SV) 

Vararepresentanter: Even T. Sagebakken (Ap), Birte Simonsen (MDG), Karin Hodne (Ap), Kai Steffen Østensen (Ap), Line Strisland (Ap), Helge Stapnes (Ap)

Kristelig Folkeparti:

Representanter: Tore Askildsen, Janne Nystøl

Varerepresentanter: Anne Ma Timenes, Per Stordrange, Rune Andre Sørtveit Frustrøl, Oddlaug Tjomsland

Fremskrittspartiet:

Representant: Anju Chaudhary Manneråk (Christian Eikeland permisjon 1.5.18-1.8.19)

Vararepresentanter: , Steinar Bergstøl Andersen, Ingrid Williamsen, Steffen Aamodt (H)

Senterpartiet/Kristelig Folkeparti:

Representant: Gunvor Birkeland (Sp)

Vararepresentanter: Sigmund Oksefjell (Sp), Oddlaug Tjomsland (KrF), Per Stordrange (KrF)

Venstre/Høyre:

Representant: Stein Inge Dahn (V)

Vararepresentanter: Beate Johnsen (V), Mathias Bernander (H), Benedicte Limmesand Hellestøl (H)

Uavhengig:

Representant: Terje Damman

av admin, publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden