HKU Utvalget I Perioden 2015 Til 2019

Hovedutvalgets oppgaver og ansvarsområder:

Hovedutvalg for kultur og utdanning har 11 medlemmer som er valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Hovedutvalg for kultur og utdanning har ansvar for hele utdanningssektoren med videregående skoler, fagskoler, fagopplæring og voksenopplæring, og dessuten områdene barn/ungdom/idrett, allment kulturarbeid og kulturminnevern innen rammen av fylkestingets delegasjon. Større plan- og økonomisaker skal alltid forelegges fylkestinget til endelig avgjørelse

Anne Ma Timenes

Hovedutvalgets ledelse:

Leder for hovedutvalg for kultur og utdanning

er Anne Ma Timenes (KrF) fra Kristiansand.

Mobiltelefon:976 29 934
E-post: annemargaret.timenes@politiker.vaf.no

Nestleder: Ine Kristine Gundersen Haave(H), fra Kristiansand

Mobiltelefon: 992 39 212
E-post: IneKristineGundersen.Haave@politiker.vaf.no

Sekretariat:

Politisk sekretariat er sekretariat for hovedutvalget,

med Solfrid G. Mjåland som hovedansvarlig.

Tlf. 38 07 46 14/913 05 110
E-post: somj@vaf.no


Representanter og vararepresentanter:

Arbeiderpartiet/Miljøpartiet De Grønne/Sosialistisk Venstreparti:
Representanter:
Karin Hodne, Vennesla
Kai Steffen Østensen, Farsund
Line Strisland
Fredrik Jensen, Kristiansand
Vararepresentanter:
1. Reidun Gøthesen Scherpf (Ap), Søgne
2. May Erna Karlsen (SV), Kristiansand
3. Stina Therese L. Hessaa (MDG)
4. Anniken Grey (Ap), Søgne
5. Jostein Sneve (SV), Lindesnes
Høyre
Representanter:
Ine Kristine Gundersen Haave, Kristiansand
Gro Boge Aasheim, Åseral
Steffen Aamodt, Søgne
 Vararepresentanter:
1. Sigrid Tufteland, Lindesnes
2. Anders Ramsland, Songdalen
3. Jan Rob, Kvinesdal
4. Hedda Velaug Løvland, Kristiansand
5. Odd Arne Ougland, Audnedal

Kristelig folkeparti:
Representanter:
Anne Ma Timenes, Kristiansand
Rune Andre S. Frustøl, Kristiansand
Vararepresentanter:
1. Per S. Stordrange, Flekkefjord
2. Irene Solli, Kristiansand
3. Celina Hagen, Vennesla
Fremskrittspartiet:
Representanter:
Steinar Bergstøl Andersen, Kristiansand
Vararepresentanter:
1. Ingrid Merethe Williamsen, Farsund
2. Alexander Etsy Jensen, Vennesla
3. Robin Bårdsen, Kristiansand
4. Alf Erik B. Andersen, Mandal
5. Edel Aglen, Flekkefjord

Venstre
Representant:
Beate Johnsen, Farsund
Vararepresentanter
1. Stein Inge Dahn, Mandal
2. Eli van der Eynden,
3. Arild Berge, Søgne
4. Torunn Tjomsland
 
 

   
   
   

av admin, publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden