SAM Utvalget I Perioden 2015 2019

Hovedutvalgets oppgaver og ansvarsområder:

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har 11 medlemmer som er valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Hovedutvalget har ansvar for veier, transport, trafikksikkerhet, miljøvern, vilt/innlandsfiske, klima, naturressurser, friluftsliv og arealplan-/kommuneplanarbeid, innen rammen av fylkestingets delegasjon. Større plan og økonomisaker skal alltid forelegges fylkestinget til endelig avgjørelse.

 

Hovedutvalgets ledelse:

Leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø er Christian Eikeland (FrP) fra Søgne kommune.

Mobiltelefon: 995 63 219
E-post: christian.eikeland@politiker.vaf.no

Nestleder er Harald Fauskanger Andersen (H), Kristiansand

Mobiltelefon: 908 91 117
E-post: hfa@politiker.vaf.no

 
Sekretariat:

Politisk sekretariat er sekretariat for hovedutvalget.

 

Representanter og vararepresentanter:
 
Høyre:
Representanter: Harald Fauskanger Andersen, Benedicte Limmesand Hellestøl, Mathias Bernander
Vararepresentanter: Hanna Benedicte T. Dybesland, Ånen Werdal, Hans Otto Lund, Roy Fardal, Sigrid Tufteland
 
Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti:
Representanter: Reidunn Gøthesen Scherpf (Ap), Even Tronstad Sagebakken (Ap), Helge Stapnes (Ap) og Birte Simonsen (MDG).
Vararepresentanter: Tor Aurebekk (SV), Anne Bente Birkeland (Ap), Anna Despard Asgard(MDG), Inger Knobel Eikeland (Ap), Yngvar Monstad (MDG)
Kristelig folkeparti:

Representant:  Oddlaug Hesland Tjomsland
Vararepresentanter: Johan Fredric Key Berntsen, Janne Nystøl, Jørg Magne Hadland
 
Fremskrittspartiet:

Representanter: Christian Eikeland, Ingrid Merethe Williamsen
Vararepresentanter: Alexander Etsy Jensen, Alf Erik Bergstøl Andersen, Sissel Andersen, Robin Bårdsen
 
Senterpartiet:
Representant: Sigmund Oksefjell
Vararepresentanter: Thor Jørgen Tjørhom, Kari Røynlid, Eirin Stave Anderssen
 
 
 

 

av admin, publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden