Kontrollutvalgets ledelse:

Vidar KleppeKontrollutvalgets leder er Vidar Kleppe (Demokratene) fra Kristiansand kommune. Hans telefonnumre er 38 08 71 64 (privat), 38 02 66 22(jobb) og 930 63 629 (mobil).

E-post: vidar.kleppe@demokratene.info

Nestleder er Søvi Gjerdahl Thomassen (SV).
 

Sekretariat
Line Bosnes Hegna, Agder-og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark)
Postboks 4, 3822 Bø i Telemark
Telefon 90 65 64 26
 
Kontrollutvalgets ansvarsområde
 
Kontrollutvalget forestår på vegne av fylkestinget det løpende tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen, og skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal også påse at fylkeskommunens årsregnskap, og fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger (forvaltningsrevisjon) av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
 
Kontrollutvalget består av fem  medlemmer som velges av fylkestinget.  Leder av utvalget velges blant fylkestingets medlemmer.  Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges blant fylkestingets varamedlemmer, samt listekandidater som ikke er valgt som varamedlem til fylkestinget.  Fylkestinget velger kontrollutvalgets nestleder.
 
Representanter og vararepresentanter

KONTROLLUTVALGET  I  VEST-AGDER 2015 – 2019

 

Representanter og vararepresentanter:

 

AP/MDG/SV

Representanter: Sølvi Gjerdahl Thomassen (SV) og Lars Jørgen Hauge (AP)

Vararepresentanter: Hans Petter Horve (MDG), Monika Hagen (AP), Torgrim Olsen (MDG) og Pål Friis (SV)

 

DEMOKRATENE

Representant: Vidar Sveinung Kleppe

Vararepresentanter: Terje Svendsen og Liv Berit Li

               

HØYRE/FREMSKRITTSPARTIET

Representant: Bente Birkeland (H)

Vararepresentanter: Arild Birkenes (FRP), Sven Seljom (H) og Inger Stray Jensen (H)

               

KRISTELIG FOLKEPARTI

Representant: Terje Imeland

Vararepresentanter: Åse Tønnessen Sæbø og Øystein Sangesland

av admin, publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden