Kriterier for behandling av søknader om økonomisk støtte for saker som ikke ligger innenfor fylkeskommunens tjenesteområder:

Førende prinsipper for tildeling:

  • Søknadens formål er til gode for regionens innbyggere (regionalt tiltak)
  • Det er et viktig behov/tilbud som ikke blir dekket på andre måter
  • Hvis tiltaket opphører uten fylkeskommunal støtte vektlegges dette.
  • Arrangementer av nasjonal eller internasjonal karakter som planlegges lagt til regionen innen områder/grener som anses å ha liten mulighet til finansiering på annen måte prioriteres.
  • Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om søkeren mottar annen økonomisk støtte.
  • Tiltak med stort lokalt engasjement vektlegges.

Følgende tiltak/formål støttes normalt ikke:

  • Lokale tiltak som er begrenset til en kommune.
  • Tiltak som har formål å dekke en hel landsdel/nasjonalt/internasjonalt
  • Formål som det allerede er tilfredsstillende tilbud til regionens innbyggere.
  • Ren driftsstøtte gis i prinsippet ikke. Fast støtte til drift bør i all hovedsak behandles i budsjettsammenheng.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden