Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. I enkelte kommuner også søndag 8. september. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020. Det betyr at innbyggerne i Aust-Agder og Vest-Agder skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Agder fylkeskommune.

Valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

Hvem kan stemme

Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme.

Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019. Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg:

Norske statsborgere som
•har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
•er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
•ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de
•har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
•er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Hvordan stemme

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune.

På selve valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.
•Se oversikt over alle valglokaler i landet på valglokaler.no.
•Les mer om hvordan du stemmer på valgdagen på valg.no


Stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslo tidligere i vår en endring i valgloven som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Det er satt ned et valglovutvalg som skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021.

 

 

 

 

av Steinar Knutsen, publisert 21. september 2016 | Skriv ut siden