Sørlandsstemning

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. Informasjonsfilmen under gir en kort presentasjon over hva Agder og Sørlandet kan tilby.