Sertifisering

Rekruttering som fag utøves ulikt avhengig av person, miljø og organisasjon. I Vest-Agder fylkeskommune er det en målsetting at alle som søker stillinger hos oss, skal oppleve kvalitet i rekrutteringsprosessen. Da kan det være greit å vite at de som tar hånd om prosessen, fra stillingsannonse, via mulig intervju og til en eventuell ansettelse, er sertifisert etter krav fra Det Norske Veritas. For deg betyr det at ditt kandidatur blir behandlet på en profesjonell og etterprøvbar måte, med mindre rom for tilfeldigheter. Våre rekrutteringsfolk er kjent med gjeldende lovverk og jobber etter strenge etiske standarder.  

Du som søker stilling hos oss skal vite at vi tar deg og ditt kandidatur på alvor.

 

Les mer om sertifiseringen og våre etiske retningslinjer i menyen til høyre. Der finner du også lenke til Personalhuset, vår samarbeidspartner innen lederrekruttering.

 

 Logo Sertifisering PO Stillinger