Strandnelliker

Ansatte på kommunalt område er tilsluttet pensjonsordningen i KLP. Du finner mer informasjon om ordningen på www.klp.no. Undervisningspersonalet i de videregående skoler er tilsluttet pensjonsordningen i Statens pensjonskasse, se www.spk.no . Du finner også utfyllende avtaler om pensjon i Hovedavtalens Kapittel 2 på hjemmesidene til Kommunenes SentralforbundKS.