Strandnelliker

Når du kommer til intervju hos oss vil du møte et tilsettingsutvalg. Tilsettingsutvalget består av tre personer, hvorav en er nærmeste leder til stillingen, en representerer de ansatte ( en tillitsvalgt), og en har spesiell kompetanse i forhold til tilsettinger. Disse tre gjennomfører prosessen og foretar tilsetting. For enkelte spesielle stillinger kan dette avvike noe.  

Intervjuet innledes ofte med en presentasjon av arbeidsstedet og stillingen. Vi ønsker at du som søker skal få frem hvordan du kan fylle stillingenog du vil få rikelig med tid til å presentere deg selv, eller vise oss hva du står for.

Før stillinger lyses ut, har vi gjort et grundig arbeid med annonseteksten. Det er derfor lurt å lese gjennom stillingsteksten og tenkte grundig gjennom hvordan akkurat du kan fylle denne stillingen med din utdanning, din arbeidserfaring og dine personlige egenskaper. Tilsettingsutvalget vil vurdere deg etter kriterier som er i overenstemmelse med det som står i annonsen.

Tilbudet om stillingen vil gå til den som totalt sett er best egnet for den spesifikke stillingen.