Skilting gårdsruin Nordberg fort - skilting av kulturminne
Foto: HC Lund
© VAF
Skilt Foto H Lund

Skilt i kulturminnesti Hågåsen på Hidra. Prosjektet fikk støtte fra midlene utlyst i 2017.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder lyser ut midler til kulturminnestøtte 2019. Kulturminner trenger pleie, ettersyn og oppmerksomhet. Er du eier av et kulturminne, eller på annen måte interessert eller engasjert i et kulturminne du mener trenger en hjelpende hånd, økt oppmerksomhet eller kanskje kan tas i bruk til et riktig formål? Søk Fylkeskonservatoren i Vest-Agder om midler til tilrettelegging, formidling og bruk av kulturminner.

 

Det er et mål at midlene kan bidra til å styrke arbeidet i frivillige lag og foreninger. Gode tiltak som sammenfaller med fylkeskommunens satsningsområder for kulturminnefeltet, eller med tiltak i din kommunale kulturminneplan, vil bli prioritert. Informasjon om Fylkeskonservatorens satsningsområder og noen av kommunenes kulturminneplaner finner du her:

/tjenester/fylkeskonservatoren/kulturarv-2020/

 /tjenester/fylkeskonservatoren/rapporter-og-planer/kommunale-kulturminneplaner/

 

Søknadsfrist er 1. mars 2019. Tiltaket må gjennomføres i 2019. Søknaden skal inneholde en detaljert beskrivelse av tiltaket, relevante foto og en budsjett- og finansieringsplan. Søknad sendes til Vest-Agder fylkeskommune og merkes "Kulturminnevern 2019".

Spørsmål rettes til rådgiver Hans Christian Lund, hcl@vaf.no / 90614528.

---------------------------------------------------------

For verneverdige kulturminner i privat eie henvises det til Kulturminnefondet. http://kulturminnefondet.no/

For tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, samt kulturmiljø og kulturlandskap, se:  /tjenester/fylkeskonservatoren/tilskudd/freda-bygninger/

 

For kulturtiltak som festivaler, forestillinger og lignende innenfor musikk, teater, visuell kunst, litteratur, film og idrett henvises det til kulturseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune.

av Lund, Hans Christian, publisert 27. januar 2019 | Skriv ut siden

Kontakt
Rådgiver
Hans Christian Lund

 906 14 528