Kulturseksjonen tilhører Regionalavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

Seksjonen har et bredt ansvarsområde, og skal dekke alle kulturuttrykk. Her finner du kontaktinformasjon til seksjonens ansatte, samt korte beskrivelser av deres ansvarsområder.

Anne Tone Hageland
Fylkeskultursjef
38 07 45 65 / 975 73 239
aha@vaf.no

Anne Tone har seksjonslederansvar for kulturseksjonen og har overordnet ansvar for seksjonens strategi og økonomi. Dette omfatter også tilskudd til institusjoner og andre på feltet, samt Den kulturelle skolesekken. Hun er Rikskonsertenes produsent for skole- og barnehagekonserter i Vest-Agder og har spesielt faglig ansvar for musikk.

 

 
Barb Lamprecht Wang

Rådgiver
38 07 45 42 / 901 64 777 
bha@vaf.no

Barb er koordinator for Den kulturelle skolesekken (DKS)  med faglig ansvar for litteratur og kulturarv. Hun har også ansvaret for å følge opp kommunenes DKS-rapportering og –statistikk.  Sitter i referansegruppa for Magma Geoparks verdiskapningsprogram. Saksbehandler og rådgiver for kulturseksjonen. 

 

 

Inga Lauvdal
Rådgiver
38 07 45 61 / 913 82 983
ila@vaf.no

Inga har ansvaret for Ungdommens Kulturmønstring, frivillige organisasjoner og inkludering og mangfold. Forvalter tilskuddsordning innen barn og unge og Den kulturelle spaserstokken. Saksbehandling/prosjektarbeid, internasjonal kontakt for kulturseksjonen, koordinator for VAFs vennskapsfylke.

 

 

Irene Ikdal
Rådgiver for visuell kunst
38 07 45 36 / 938 39 148.
iik@vaf.no

Irene er faglig ansvarlig for visuell kunst. Hun arbeider med Den kulturelle skolesekken og med utsmykkingssaker ved byggeprosjekt. Saksbehandler av bl.a. kunstnerstipend.

 

 

Åse Haugland
Rådgiver
468 53 976 
asha@vaf.no

Åse har ansvar for oppfølging av bibliotek i videregående skole. Hun er iogså vår kontaktperson for Webløft. I tillegg er hun, sammen med sine kollegaer i fylkesbiblioteket, involvert i prosjekt- og utviklingsarbeid, samt planlegging, saksbehandling og oppfølging av bibliotekplanene. 

 

 

Marita Grimsø Cappelen
Rådgiver
38 07 36 55 / 474 60 184
mgr@vaf.no

Marita er utstillingsarkitekt og prosjektleder for arkeologiske utstillinger. Arbeider også med ulike interiørprosjekter. Videre jobber hun med design for trykksaker og design/formidling på web. 

 

 

Nina Stenbro
Konstituert fylkesbiblioteksjef
957 89 289
nist16@vaf.no

Nina har ansvar for fylkesbibliotekets strategi og økonomi, samt overordnet ansvar for oppfølging av bibliotekplanene. Kontaktperson for statistikk, bibliotektransport, fylkesbibliotekets nettsider og E-lån Agder. I tillegg er hun, sammen med sine kollegaer i fylkesbiblioteket, involvert i prosjekt- og utviklingsarbeid, samt planlegging, saksbehandling og oppfølging av bibliotekene i fylket. 

 

 

Tomas Brøvig Almås
Rådgiver, turnélegger for Den kulturelle skolesekken
38 07 45 83 / 90 87 01 17
tba@vaf.no

Tomas er turnélegger og kontaktperson for all logistikk tilknyttet DKS- og Rikskonsertturneer.

 

 
Torvald Hellum
Rådgiver
38 07 47 33 / 411 60 564
the@vaf.no

Torvald har ansvar for fylkesbibliotekets arbeid med litteraturformidling, kurs og konferanser, samt oppfølging av folkebibliotek. Han sitter i styringsgruppa for Sørlandets litteraturpris. I tillegg er han, sammen med sine kollegaer i fylkesbiblioteket, involvert i prosjekt- og utviklingsarbeid, samt planlegging, saksbehandling og oppfølging av bibliotekplanene.