DKS Vikinger

Den kulturelle skolesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Skolesekken skal være for alle elever, uavhengig av hvilken skole de går på og hva slags økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn de har.

I Vest-Agder har det vært kulturtilbud til elever i grunnskolen siden 1990. Den kulturelle skolesekken startet i 2001. Alle fylkets 23 000 grunnskoleelever får hvert skoleår tilbud innen visuell kunst, scenekunst, musikk og litteratur, natur- og kulturarv eller forhistorie. Flere tiltak dekker flere kunstfelt samtidig.

Siden 2007 har elevene i videregående skole også vært omfattet av ordningen.

Tilbudene har stor bredde i sjanger- og formidlingsformer, holder høy kunstnerisk kvalitet og er gratis for skolene.

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av kulturdepartementet, men Vest-Agder fylkeskommune legger også betydelige egne ressurser i Den kulturelle skolesekken.

Oversikt over DKS-tilbudene våre finner du på KSYS. 

For dere som ønsker å tilby produksjoner kommende skoleår, 
SØKNADSFRIST ER 1. oktober!

Den nye DKS-portalen og det nye fagsystemet for Den kulturelle skolesekken lanseres 2. september.

Systemet blir en innmeldingsportal med en felles frist for utøvere - ett felles fagsystem for alle som jobber med og i DKS - en bank for alle produksjoner i DKS og en visningsrute for elever og lærere om deres DKS-tilbud.

Les mer om ny portal her: https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal

 

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.

Kontaktpersoner:

Anne Tone Hageland
Leder for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder
Fagansvar: musikk
38 07 45 83/908 70 117 
aha@vaf.no

Barb Lamprecht Wang
Skolesekkoordinator
Fagansvar: litteratur og natur- og kulturarv
38 07 45 42/901 64 777
bha@vaf.no

Irene Ikdal
Fagansvar: visuell kunst
38 07 45 36/938 39 148
irene.ikdal@vaf.no

Yvonne Fernmar Willumsen
Fagansvar: forhistorie
38 07 45 83/908 70 117 
oly@vaf.no

Tomas Brøvig Almås
Turnéansvarlig
90 87 01 17/38 07 45 83
tba@vaf.no