Agder-bibliotekenes samarbeidsforum er opprettet for å styrke biblioteksamarbeidet og det bibliotekfaglige nettverket i de to Agder-fylkene.

Samarbeidsforumet skal representere både folkebibliotekene, fylkesbibliotekene, universitetsbiblioteket og bibliotek i videregående skole.

Samarbeidsforumet innkalles til møte to ganger årlig. Fylkesbibliotekene er ansvarlig for innkalling og møtereferat

Samarbeidsforumet har følgende mandat (vedtatt i møte 26.08.09):

  • Drøfte saker av felles interesse for biblioteksamarbeidet
  • Ta initiativ og foreslå tiltak i forhold til videre utviklingsarbeid

 

Møtereferat:

2019
31.oktober
13.mars

2018
18.oktober
7.mars

2017
13.september
14.februar

2016
20.september
16.februar

Eldre referat er arkivert.

Kontaktperson:

Nina Stenbro
957 89 289
nist16@vaf.no