Bibliotektransport

Alle folkebibliotek, bibliotek i videregående skole og de to universitetsbibliotekene i Agder, deltar i felles transportordning for materiale som sendes mellom bibliotek.

Ordningen startet opp 2.1.2008 og er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder og universitetsbibliotekene i Agder. Gjennom denne ordningen ivaretar fylkesbibliotekene ansvaret med å organisere lånesamarbeidet på en enkel og kostnadseffektiv måte og tilrettelegger for god infrastruktur.

Norsk Bibliotek Transport AS leverer tranportjenesten i inneværende kontraktsperiode.

Avvik og erstatning

Oversikt over medlemmer i transportordningen i Agder

Referater fra statusmøter

Kontaktperson:

Roger Dyrøy
94 78 66 74
rdy@vaf.no

 

Hovedkontakt:

Marit Fidje / AAbk
96 04 90 52
Marit.Fidje@aabk.no

Avvik/henvendelser: