Bibliotektransport

Meld inn avvik med en gang de oppstår!

Avvik meldes straks til leverandør ved for lang leveringstid, feillevering, skadet eller bortkommet materiale.

I følge kontrakt skal materiale leveres i henhold til avtalt kjørerute og leveringstiden skal ikke overstige 3 virkedager.

Materiale som går tapt eller skades under transport skal erstattes av leverandør med NOK 500,- per enhet, senest 4 uker etter at dette er meldt.

Eierbiblioteket melder avvik og krever erstatning for materiale som er kommet bort eller er skadet i transporten.

For å melde avvik:
Kontaktskjema

For å kreve erstatning - meld også inn avvik i skjemaet:
Eierbiblioteket sender kravet til olav.strand@nbt.as, eventuelt til kundeservice@nbt.as

NBTs kjørerute:
Agder