Bibliotektransport

Merk alltid forsendelser med 7-sifret nasjonalt biblioteknummer!

Folkebibliotek i Aust-Agder

Bibliotek Biblioteknr. Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc
Antall 
stopp
Arendal 209 0600 Mer informasjon 5
Birkenes 209 2800 Mer informasjon 2
Bygland 209 3800  Mer informasjon 2
Bykle 209 4100 Mer informasjon  2
Evje og Hornnes 209 3700 Mer informasjon 3
Froland 209 1900 Mer informasjon  3
Gjerstad 209 1100 Mer informasjon 2
Grimstad 209 0400 Mer informasjon 5
- Fevik 209 0411 Mer informasjon 2
Iveland 209 3500 Mer informasjon 2
Lillesand 209 2600 Mer informasjon 5
Risør 209 0100 Mer informasjon 5
Tvedestrand 209 1400 Mer informasjon 5
Valle 209 4000 Mer informasjon 2
Vegårshei 209 1200 Mer informasjon 2
Åmli 209 2900 Mer informasjon 1

Folkebibliotek i Vest-Agder:

Bibliotek Biblioteknr. Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc
Antall 
stopp
Audnedal 210 2700 Mer informasjon 2
Farsund 210 0300 Mer informasjon 5
Flekkefjord 210 0400 Mer informasjon 5
Hægebostad og Eiken 210 3400 Mer informasjon 2
Kristiansand 210 0100 Mer informasjon 5
- Vågsbygd  210 0113 Mer informasjon 5
Kvinesdal 210 3700 Mer informasjon 4
Lindesnes 210 2900 Mer informasjon 2
Lyngdal 210 3200 Mer informasjon 5
Mandal 210 0200 Mer informasjon 5
Marnardal 210 2100 Mer informasjon 2
Sirdal 210 4600 Mer informasjon 2
Songdalen 210 1700 Mer informasjon 3
Søgne 210 1800 Mer informasjon 5
Vennesla 210 1400 Mer informasjon 5
Åseral 210 2600 Mer informasjon 3

Universitetsbiblioteket i Agder:

Bibliotek  Biblioteknr  Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc.
Antall 
stopp 
Avdeling Grimstad 109 0401 Mer informasjon  5
Avdeling Kristiansand  110 0101 Mer informasjon 5

Videregående skoler i Aust-Agder:

Bibliotek  Biblioteknr.  Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc.
Antall 
stopp
Arendal vgs, 
avd Barbu
309 0604 Mer informasjon 2
Arendal vgs, 
avd Tyholmen
309 0601 Mer informasjon 2
Dahlske vgs 309 0401 Mer informasjon 2
Møglestu vgs 309 2601 Mer informasjon 2
Risør vgs 309 0101 Mer informasjon 2
Setesdal vgs, 
avd Hornnes
309 3701 Mer informasjon  2
Sam Eyde vgs 309 0602 Mer informasjon 3
Tvedestrand og Åmli vgs,
avd Holt
309 1402 Mer informasjon 1
Tvedestrand og Åmli vgs,
avd Tvedestrand
309 1401 Mer informasjon 2
Tvedestrand og Åmli vgs,
avd Åmli
309 2901 Mer informasjon 2

Videregående skoler i Vest-Agder:

Bibliotek Biblioteknr. Søk / Tlf.nr / 
Åpningstider etc.
Antall 
stopp
Byremo vgs 310 2701 Mer informasjon 2
Kristiansand
Katedralskole Gimle
310 0101
Mer informasjon
3
Kvadraturen skolesenter 310 0100 Mer informasjon 2
Eilert Sundt vgs,
Farsund
310 0301
Mer informasjon
2
Flekkefjord vgs,
avd Flekkefjord
310 0401
Mer informasjon
2
Flekkefjord vgs,
avd Kvinesdal
310 3701
Mer informasjon

2
Eilert Sundt vgs,
avd Lista
310 0302
Mer informasjon

2
Eilert Sundt vgs,
avd Lyngdal
310 3201
Mer informasjon

2
Mandal vgs 310 0201 Mer informasjon 2
Sirdal vgs 310 4601 Mer informasjon 2
Søgne vgs 310 1801 Mer informasjon 2
Tangen vgs 310 0104 Mer informasjon 3
Vennesla vgs 310 1401 Mer informasjon 3
Vågsbygd vgs 310 0106 Mer informasjon 2

av Stenbro, Nina, publisert 29. november 2018 | Skriv ut siden