Bibliotektransport

I henhold til kontrakten med Norsk Bibliotek Transport AS (NBT) skal det avholdes to statusmøter per år. Her møter representanter fra NBT, universitetsbiblioteket i Agder og begge fylkesbibliotekene.


Referater fra statusmøter for inneværende kontraktsperiode:

2019

13.mars

2018

18.oktober

6.april

2017

13.september

14.februar

2016

20.september

16.februar