Fylkesbiblioteket har som mål å sikre hele befolkningen i Vest-Agder lik tilgang til bibliotektjenester. For Retriever Atekst, PressReader og eBokBib er tilgangen betalt og administrert av Vest-Agder fylkesbibliotek. De øvrige er nasjonale tjenester som kan benyttes fritt av alle med norsk IP-adresse og/eller Nasjonalt lånekort.

 

Atekst V1 RGB 0

 

Retriever Atekst er et digitalt artikkelarkiv som omfatter mer enn 300 norske aviser og tidsskrifter. 

Pressreader Cropped

 

PressReader gir deg tilgang til noen av verdens beste aviser og tidsskrifter. Her finner du komplette digitale utgaver av mer enn 7000 publikasjoner fra mer enn 150 land, på mer enn 60 språk. 

Ebokbib Logo

 

 

eBokBib er en utlånstjeneste for norske e-bøker og lydbøker til bruk på smarttelefon og nettbrett. 

NB Symbolplusnett Farge

 

Nettbiblioteket er Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek. Det gir tilgang til norske bøker, tidsskrifter og foto på nett. 

Filmbib LogoFilmbib Logo – Resized

Filmbib er en strømmetjeneste for norske kort- og dokumentarfilmer kjøpt inn gjennom Norsk filminstitutts innkjøpsordning for film. 

 Nlb Logo ResizedNlb Logo Resized


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
produserer og låner ut digitale lydbøker og punktskriftbøker for mennesker med lesevansker. 

 

 Multifarvetlogo Sortbg


Verdensbiblioteket er en strømmetjeneste for e-bøker og lydbøker på flere språk. 

  

av Cappelen, Marita Grimsø, publisert 3. januar 2019 | Skriv ut siden