Ønsker du å bli informert om tilbud fra fylkesbiblioteket?

Nyhetsbrevet vil i hovedsak inneholde informasjon om kurs og konferanser. Mange av arrangementene våre er relevante for lærere, kulturansatte, leseombud m. fl., selv om hovedmålgruppen for de fleste kursene er bibliotekansatte.