Under følger en oversikt over våre ansatte og fordeling av ansvarsområder mellom dem.

Navn: Stilling: Telefon:
Nina Stenbro   Fylkesbiblioteksjef     957 89 289 
Åse Haugland   Rådgiver     468 53 976
Torvald Hellum Rådgiver

411 60 564 / 38 07 47 33  


Hele bibliotekteamet er involvert i prosjekt- og utviklingsarbeid, samt planlegging, saksbehandling og oppfølging av bibliotekplanene. I tillegg har hver enkelt hovedansvar for et eller flere områder.

Ansvarsfordelingen er som følger:

Nina har ansvar for strategi og økonomi, arbeid med kommunale bibliotekplaner samt overordnet ansvar for oppfølging av bibliotekplanene for fylket. Videre  oppgaver knyttet til bibliotekstatistikk, prosjektledelse, mangfold og integrering, samt oppfølging av folkebibliotek. Kontaktperson for eBokBib.

Åse Har ansvar for oppfølging av bibliotek i videregående skole. Kontaktperson for Webløft.

Torvald har ansvar for litteraturformidling, kurs og konferanser, samt oppfølging av folkebibliotek. Fylkeskontakt for leseombud.