I høyre kolonne finner du grunnskolebibliotekstatistikk i form av rådata. Tidligere års statistikk er publisert som en del av de nasjonale tallene. Siste års rådata er kvalitetssikret på fylkesnivå og avlevert til Nasjonalbiblioteket, men skal kvalitetssikres på nasjonalt nivå før de er å regne som offisielle tall.