Bibliotekstatistikk Utlaan Av Boeker Til Barn I Vest Agder

Vest-Agder fylkesbibliotek bistår Nasjonalbiblioteket med innsamling og kvalitetssikring av bibliotekstatistikk for folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskole og videregående skole i fylket.

Den nasjonale bibliotekstatistikken gis ut årlig, og nøkkeltall fra denne inngår i Kostra (Kommune-Stat-Rapportering).