Hvem kan søke om spillemidler?

Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

  • Kommuner/fylkeskommuner
  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
  • Idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga)
  • Studentsamskipnader
  • Sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

 

Spillemiddelsøknadene faller i to hovedkategorier

Ordinære anlegg

Med ordinære anlegg menes anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. I hovedregel kan man få tildelt 1/3 av godkjent søknadssum oppad til kr 1.000.000,-. Dette varierer noe mellom forskjellige anleggskategorier og anleggstyper. Blant annet kan man motta 50 % av godkjent søknadssum til friluftslivsanlegg oppad til 1.000.000,- og 1/3 av godkjent søknadssum oppad til kr 10.000.000,- for en flerbrukshall 25*45m.

Nærmiljøanlegg

Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. I hovedlinjer kan man få tildelt 50 % av godkjent søknadssum oppad til kr 300.000,-. Dette varierer blant enkelte anlegg. Blant annet kan man motta 50 % av godkjent søknadssum inntil kr 1.200.000,- til kunstisanlegg.

 

Hvordan søker man?

Årets søknadsrunde er avsluttet. Søknadsskjema for 2016 vil bli lenket opp herfra i forkant av neste års søknadsrunde.

Her finner du Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2014 

Brukerveildeninger, sjekklister og nyttige bakgrunnsskjemaer, finner du på www.idrettsanlegg.no

Kontaktperson:

Mats Dahl Aanonsen
476 33 750
mats.aanonsen@vaf.no