Vest-Agder fylkeskommune deler årlig ut en fylkeskulturpris og en frivillighetspris. Prisene tildeles for fremragende kulturell og frivillig innsats til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner etablert i Vest-Agder eller med sterk tilknytning til fylket.

Sørlandets litteraturpris deles ut av bibliotekene og bokhandlerne i Agder. Vest-Agder fylkeskommune gir tilskudd til prisen og har en representant i styringsgruppa.