Vest-Agder fylkeskommune deler årlig ut en fylkeskulturpris og en frivillighetspris. Prisene tildeles for fremragende kulturell og frivillig innsats til enkeltpersoner bosatt i Vest-Agder eller organisasjoner med sterk tilknytning til fylket.

Frist for å melde inn kandidater til prisene er 10.september.

Fylkeskulturprisen:

Vest-Agder fylkeskommunes fylkeskulturpris består av et kunstverk og kr. 50 000. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenstfullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet.

Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. Det brukes ikke eget søknadsskjema.

 

Frivillighetsprisen:

Frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge består av et kunstverk og kr. 25 000. Frivillighetsprisen skal være en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe, som med sine idéer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeid i Vest-Agder.

Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. Det brukes ikke eget søknadsskjema.

 

Frist for å melde inn kandidater til prisene er 10.september. Tildelingene blir behandlet  politisk.

Kontaktperson:

Anne Tone Hageland
38 07 45 65
aha@vaf.no

Ønsker du å foreslå en kandidat til fylkeskulturpris, søkes dette via eget søknadskjema her

Ønsker du å foreslå en kandididat til frivillighets-prisen for barn og unge i Vest-Agder, søkes dette via eget søknadskjema her 

Søknaden må inn før 1. oktober