Målsetningen for Sørlandets litteraturpris er å stimulere leselyst, øke oppmerksomheten om litteratur fra Sørlandet, og å hjelpe fram nye og gryende forfatterskap fra Agder.

Sørlandets litteraturpris er opprettet av bibliotek og bokhandlere i Agder. Prisen deles ut i forbindelse med Verdens bokdag, 23. april, og har blitt delt ut hvert år siden 2000.

Fra 2010 har det blitt delt ut to priser årlig, en i kategorien sakprosa og en skjønnlitterær pris. Hver pris består av et kunstverk og 15 000 kroner.

Publikumspris

Sørlandets litteraturpris er en publikumspris. Det innebærer at alle som vil kan stemme, og at publikum avgjør hvilke forfattere/bøker som vil få tildelt prisene.

En fagjury nominerer seks kandidater hvert år (tre i hver kategori), som publikum kan stemme fram. Juryen oppnevnes av styringsgruppa.

Bøker som kan nomineres, må oppfylle følgende kriterier:

  • Forfatteren må bo på eller ha naturlig tilknytning til Sørlandet (Agder)
  • Boken må være utgitt i det foregående kalenderår innenfor genrene skjønn- eller generell litteratur for barn, ungdom eller voksne.
  • Boken nomineres på grunnlag av litterære kvaliteter i et samspill mellom tekst og bilde når bildene er en del av det litterære prosjektet.

Vil du vite mer om Sørlandets litteraturpris, tidligere vinnere og litteratur fra Agder? Følg lenkene til høyre ...

 

Kontaktperson:

Torvald Hellum
38 07 47 33
411 60 564
the@vaf.no

 

Se mer på:

SLP-bloggen

Facebook

YouTube

Du kan også følge prisen på Instagram:
@sorlandetslitteraturpris