Frivillige
© VABUR

Det offentlige har ansvar for at frivillige organisasjoner har et livsgrunnlag og et minimum av driftsmidler. Frivillige organisasjoner er fundamentet for demokratiet i Norge.

I Vest-Agder er fylkesleddet i organisasjonene organisert under paraplyorganisasjoner, som fylkeskommunen gir driftstilskudd til. Fylkeskommunen har også delegert det fylkeskommunale tilskuddet til frivillige organisasjoner til paraplyorganisasjonene, som fordeler tilskuddet etter søknad.

De fire paraplyene (se lenker i høyre kolonne) har til sammen over 100 medlemsorganisasjoner.  De representerer alle frivillige organisasjoner for barn og unge i fylket - og blir dermed en høringsinstans og et kontaktledd ut i fylket.  Fylkeskommunen er oppdatert gjennom årsrapport og regnskap en gang i året. Ellers blir det avtalt møter ved behov. Organisasjonene har en kompetanse på viktige felt som er til nytte for hele regionen.

Sist, men ikke minst, representerer VAI, VABUR, NMR og Amatørteaterrådet et fylkesledd/aktivitet som også finnes i andre fylker - og har dermed et stort nettverk, med kollegaer og et organisasjonsapparat utenfor det fylkeskommunale nedslagsfelt eller ansvar.

Kontaktperson:

Inga Lauvdal
38 07 45 61
ila@vaf.no

 

I Vest-Agder er det etablert fire paraplyorganisasjoner:

Vest-Agder Idrettskrets (VAI)  
www.idrett.no/krets/vest-agder/

Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR)
www.vaf.no/vabur

Vest-Agder musikkråd 
www.musikk.no/vest-agder

Amatørteaterråd , Rosegården Teaterhus. www.rosegardenteaterhus.no