Ingvild Koksvik Konsert

Stipendene har som formål å styrke kunstneres mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekt. Kunstnere og kunstnergrupper med tilknytning til fylket og innenfor alle fagfelt kan søke stipend.

Tildeling av stipend skjer etter søknad og på grunnlag av egne retningslinjer.

Det deles årlig ut følgende stipender:
To arbeidsstipender á kr. 100 000
Fire kunstnerstipender á kr. 40 000
Ett utvekslingsstipend på kr. 50 000

Søknadsfrist for alle stipendene er 10.september.

 

Arbeidsstipend for kunstnere:

Det deles årlig ut to arbeidsstipend på kr. 100 000, det ene stipendet er øremerket kunstnere under 40 år. Formålet med arbeidsstipendet er å fremme profesjonell kunstfaglig aktivitet eller til å gjennomføre spesielle prosjekter i fylket.

Retningslinjer for arbeidsstipendet.

Søknadskjema


Kunstnerstipend:

Det deles årlig ut fire kunstnerstipend, hvert på kr. 40 000. Kunstnerstipendet har til oppgave å verne og fremme et kultur- og kunstnermiljø i Vest-Agder.

Retningslinjer for kunstnerstipendene.

Søknadskjema

 

Utvekslingsstipend for kunstnere:

Det deles ut ett utvekslingsstipend på kr. 50 000 pr. år. Formålet med utvekslingsstipendet er å styrke kunstnernes muligheter til kunstnerisk utvikling gjennom reise og utveksling av fagkunnskap og kunstprosjekter.

Retningslinjer for utvekslingsstipendet.

Søknadsskjema

Kontaktperson:

Irene Ikdal
38 07 45 36
938 39 148
iik@vaf.no